Dan: 4. siječnja 2021.

XLX reflector

Postavljen je XLX multimode reflector na adresi hreljin.ddns.net/db/ , reflector je za sada experimentalan, predviđen je modul A za D-STAR i modul B je za DMR i C4FM (Fusion) i automatski transkodira između ta dva sustava.

Uskoro uputstva za spajanje sa DMR-a.

YSF je u listi na XLX543

D-STAR je na broju DSF543 A ili XLX543 A na novijim uređajima

Naravno prije treba ažurirati liste na PI-STAR mmdvm uređajima.

I svi ostali moduli su dostupni za eksperimentiranje tako da su svi koji žele naučiti nešto novo dobrodošli.

73 de 9A3EJJ