C4FM u Hrvata

Dragi prijatelji na C4FM sustavu , nadam se da nedavni ispadi naše sobe za razgovore “HR 9A C4FM” nisu uradili puno štete ali neke stvari su se morale uraditi tako da je software reflektora osvježen na najnoviju verziju te se tako približavamo upotrebi FUSION 2 standarda sa DIGI-ID na čemu se radi.

Soba je sada opet stabilna i spremna za druženja.

Promet po reflectoru možete vidjeti na ysfcroatia.ddns.net.

Author: 9A3EJJ